Huurcontrole Diensten

Veel van de ondernemingen belast met het vinden van de beste deals voor huurders, zijn dezelfde bedrijven die ook verhuurders vertegenwoordigen. Uiteraard zullen zij hun klanten voor wie ze huurdersbelangen behartigen verzekeren dat er geen enkele sprake is van belangenverstrengeling. Maar zeg nou zelf, hoe objectief kan iemand zijn die beide zijden van de onderhandelingstafel vertegenwoordigt? Vanuit deze situatie is exclusieve huurdervertegenwoordiging ontstaan. Enkele firma's zagen de noodzaak in uitsluitend de belangen van huurders te behartigen, en dus niet twee bazen te hebben, en legden zich toe op het standvastig najagen van de beste deals voor huurders.

huuraudit

Huuraudit

Doorlichten en controleren van alle exploitatiekosten en onroerendgoedbelastingen waar gebruikers mee te maken hebben en voeren van onderhandelingen zodat er niet te veel wordt betaald en leasedocumentatie wordt nageleefd.

werkplekstrategie

Werkplekstrategie

Ontwerp- & bouwkundig advies voor huurders en eigenaar-gebruikers – creëren van werkruimten die de cultuur verrijken en groei bevorderen – versterken van missie, merk en medewerkertevredenheid en verhogen van ruimtebenutting.

Translate »